×
Webshop for private

COO og CFO, Gelsted

Lars Schmidt

”Ærlighed, åbenhed - og masser af udvikling”


Mød Lars Schmidt, der er COO og CFO hos Ovethi – og hør ham fortælle om sit job og Ovethi som arbejdsplads. Lars har fysisk arbejdsstation i Gelsted-afdelingen, men kommer ofte rundt i koncernens øvrige afdelinger.

Lars Schmidt har siden 2008 været ansat hos Ovethi. Først som regnskabschef og siden 2013 som drifts- og regnskabsdirektør, dvs. COO og CFO. Lars’ job spænder vidt over en bred palet af opgaver og ansvarsområder: Fra økonomi og overordnet personaleansvar, herunder fx strategi for medarbejderrekruttering og medarbejderfastholdelse, til arbejdsmiljø, sikkerhed, faciliteter, forsikringer og projekter.

Qua sin position i virksomheden er Lars med til at lægge linjen og træffe taktiske og strategiske beslutninger, ligesom han deltager i møder og overvejelser, når det gælder de mere overordnede forhold.

Selvstyrende enheder og linjekommunikation
”Jeg blander mig ikke som sådan i de lokale beslutninger. Vores virksomhed er bygget op af mindre, selvstyrende enheder i form af afdelinger, og her er det som udgangspunkt afdelingslederne, der har ansvarskasketten på,” forklarer Lars. ”Det er vigtigt, at linjekommunikationen fungerer og overholdes så vidt, det er muligt, så medarbejderne altid ved, hvem de refererer til og tager imod ordrer fra. Særligt, når vi er organiseret, som vi er.”

Administration og projekter
Lars’ arbejdsdage er meget varierede, men de rummer typisk lavpraktisk administration i form af bl.a. daglig gennemgang af likviditet og salgstal, diverse koordinering pr. mail og telefon, godkendelse af kreditorbetalinger, vurdering af samarbejdspartnere, formalia i forbindelse med kontrakter – og meget andet. Sideløbende kører han alene eller sammen med relevante kolleger diverse projekter som fx udvikling af nye tiltag inden for hans eller virksomhedens ansvarsområder.

Åben og ærlig
Om Ovethi som arbejdsplads fortæller Lars: ”Ovethi er et rigtig godt sted at arbejde, hvis du er åben og ærlig. Et dit sind åbent for udvikling, muligheder og løsninger, vil du også møde velvillighed og optimisme hos dine kolleger. Det er nok noget af det, der er helt grundlæggende i vores organisation. Og finder du dig først til rette her, er det temmelig sikkert, at du bliver her i mange år. Vi har en virkelig høj anciennitet blandt vores medarbejdere. Mange har været her i både 20, 30 og 40 år,” fortæller Lars.

Det er ok at være uenige
På mange måder vil Lars betegne Ovethi som en familie: ”Ja, det kan lyde som en floskel, men det er det faktisk ikke. Internt i firmaet har vi en god holdning til, at det er ok at have kontroverser. Vi er alle forskellige og har qua vores forskelige jobs og ansvarsområder divergerende holdninger til, hvordan tingene skal gøres og hvornår. Men som det ofte er i for eksempel familien, så kommer vi hurtigt videre og ser fremad. Vi er blevet rigtig gode til at lytte til hinanden og tage tingene up front, og vi arbejder målrettet med kulturen både ude i afdelingerne og på et mere overordnet koncernniveau.”

Muligheder, udfordringer og medbestemmelse
Så ja, Lars er glad for sit job! ”Jeg synes, mit job er både spændende, sjovt og givende. Det er fantastisk at arbejde i en virksomhed, hvor man er med til både at drifte og udvikle noget hele tiden, for det giver muligheder og udfordringer. Dét, at man til stadighed inddrages i beslutninger i forhold til ens ansvarsområde, er ikke blot noget, der foregår på ledelsesniveauet i Ovethi. Vi arbejder også løbende med at implementere det i alle andre jobfunktioner,” slutter han.

Vil du – ligesom Lars – være en del af Team Ovethi? Så er du altid velkommen til at søge en af vores opslåede stillinger https://www.ovethi.dk/om-ovethi/ledige-stillinger/

Spørg os -
vi kontakter dig

Ønsker du at blive kontaktet, kan du skrive dit navn og telefonnummer i felterne herunder. Så kontakter vi dig hurtigst muligt!