×
Webshop for private

Hvordan forstår jeg EU-mærkatet?

Fra november 2012 skulle alle dæk være påført et EU-mærkat. På mærkatet kan du aflæse dækkets sikkerheds- og miljøegenskaber. Se evt. www.dæklabel.dk for yderligere information om ordningen.

Fra den 1. maj 2021 blev EU-dækmærkningen udvidet. Ændringerne er primært resultatet af EU's 2030-ramme for klima- og energipolitik, som sigter mod at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

EU Label

EU-mærkatet er opdelt i fire felter, og du læser det således: 

 

Rullemodstand (forbrug):

Effektiv udnyttelse af brændstof og elektricitet er vigtigt både for at reducere CO2-udledningen og kørselsomkostningerne.

Klasserne er inddelt fra A til E, hvor A har mindst rullemodstand, og E har størst.

Mellem klasserne øges brændstofforbruget med ca. 0,1 liter for hver 100 kørte km, men kan variere afhængigt af bil, kørselsmønster, temperatur m.v.

EU1 

 

Vejgreb i vådt føre (bremseegenskaber):

Vejgreb på våd vej er en afgørende faktor for sikkerheden, og dette kriterie indikerer dækkets evne til at standse bilen på våd vej og kan forklares ved hjælp af bremselængder.

Klasserne er inddelt fra A til E, hvor A har kortest bremselængde, og E har længst.

Forskellen mellem bedste og dårligste klasse modsvarer helt op til 30% kortere bremselængde. Ved en hastighed på 80 km/t vil forskellen for en typisk personbil være op til 18 meter kortere bremselængde.

EU2 

 

Ekstern støj:

Denne illustration viser dækkets støjniveau uden for bilen.

Klasserne er inddelt fra A til C, hvor A støjer mindst og C mest.

Jo højere decibel (dB), jo mere støjer dækket. En stigning på blot nogle få decibel har stor betydning for støjniveauet. Faktisk betyder en forøgelse på 3 dB, at dækkets udvendige støjniveau fordobles.

EU3

 

Vinterdæk:

Snegreb
Hvis der på dækmærkaten findes et snefnug-symbol, betyder det, at dækket lever op til nogle minimumsværdier i forhold til kørsel i sne, og det kan dermed betegnes som et vinterdæk.

Isgreb
Hvis der også er et is-symbol, lever dækket også op til nogle grænseværdier for kørsel på is. Isgreb-mærkningen bruges primært i lande med ekstreme vinterforhold.

EU4

 

VIGTIGT!

Udover de her nævnte kriterier er der mange andre faktorer, der spiller ind, når man skal vælge et førsteklasses dæk, fx aquaplaning, kørselsstabilitet, styrepræcision, levetid, bremseevne og vinteregenskaber.

Det er derfor fortsat vigtigt, at du - udover EU-mærkaten - holder dig orienteret om resultaterne fra de mange dæktests, der kontinuerligt foretages. 

 

Skaermbillede 2015 01 05 Kl 134217

(Kilde: Continental og dæklabel.dk).  

 

Spørg os -
vi kontakter dig

Ønsker du at blive kontaktet, kan du skrive dit navn og telefonnummer i felterne herunder. Så kontakter vi dig hurtigst muligt!