×
Webshop for private

Case: Ovethi hjælper SPF-Danmark A/S med sikker transport af grise

Juni, 2021

SPF-Danmark A/S er Danmarks største handelsvirksomhed for smågrise – og verdens største transportør af grise. Firmaets aktiviteter foregår primært gennem to driftsenheder, nemlig 1) SPF-Danmark, som tager sig af handlen med og transporten af levende grise mellem besætninger - såvel på det danske marked som på eksportmarkederne, og 2) Dansk Grisetransport, der kører slagtegrise fra besætning til slagteri. Firmaet, hvis aktiviteter indledtes i 1971, har i øjeblikket 225 ansatte og er i dag 100% ejet af Danish Crown. 

IMG 4938

Ragudas Sangaran, Technical Manager hos SPF-Danmark A/S (t.v.), sammen med Michael Simonsen, der er ansvarlig for salg af dæk til lastbiler hos Ovethi. D’herrer står foran hovedindgangen til SPF-Danmark A/S’ hovedkontor i Vejen – sammen med ’granit-grisen’, der er firmaets maskot, og som de fleste af os nok har set i en lyserød version på bagenden af de mange grisetransporter, der hver dag gennemføres via det danske vejnet. 

 

Vi har været forbi SPF-Danmark A/S til en snak med Ragudas Sangaran, der er ansat som Technical Manager i firmaet. Han er ansvarlig for den tekniske del af bilflåden – dvs. drift, vedligehold og indkøb – herunder indkøb af dæk til flådens i alt 145 lastbiler. Og det er her, Ovethi kommer ind i billedet.

Styr på dæk-set-up’et

”Vi har samarbejdet med Ovethi siden 2018, hvor vi besluttede os for at finde en ny dækpartner,” indleder Ragudas Sangaran. ”Målet med det nye samarbejde var fra starten at simplificere og optimere vores set-up i relation til dæk og at forbedre kontrollen af vores dæk – for at øge sikkerheden under vores transporter.” Valget af aftalepartner faldt på Ovethi, der i dag således servicerer SPF-Danmark A/S i forhold til en lang række dæk-opgaver, som vi fortæller om i denne artikel. 

FB IMG 1619242334929 

Sundhed gi’r trivsel

For at begribe, hvor afgørende det er for en virksomhed som SPF-Danmark A/S, at dækkene på deres lastbiler er i top, skal vi lige et smut omkring de biler og vogne, som grisene transporteres i.

Siden firmaets opstart har SPF-Danmark nemlig arbejdet for udbredelsen af systemet ’SPF’, der er en forkortelse for ’Specifik Patogen Fri’. Metoden betyder kort og godt, at kun få grise bliver syge, fordi 1) vognenes ventilationsluft bliver filtreret for smitstoffer udefra, inden den kommer ind til grisene (der kan kun komme luft ind via filtrene, og derfor kaldes vognene lukkede), og 2) fordi alle biler vaskes og desinficeres efter hver transport; faktisk har bilerne til transport af smågrise og avlsdyr eget vaskeanlæg ombord! Også bakteriekontrol udføres løbende i alle bilerne. SPF-metoden sikrer, at grisene er fri for bestemte sygdomme, deraf mottoet: ”Sundhed gi’r trivsel”.

 

FB IMG 1604503901336

 

Dækkontrollen beviser sit værd – hver dag!

”Netop fordi vi kører med så dyrebar en last, som levende, raske dyr er, er det afgørende, at dækkene på vores enheder er i topform. Både for at sikre, at lasten når godt og trygt frem, og for at dyrene ikke udsættes for unødig stress undervejs ved fx punktering eller havari. Desuden er der en vigtig tidsfaktor forbundet med transporterne – primært af hensyn til dyrenes velfærd, men naturligvis også i forhold til praktikken vedrørende aftaler med landmænd og slagterier. I samarbejde med Ovethi har vi således indført egen dækkontrol, der gennemføres hvert kvartal. Her gennemgår Ovethis dækspecialister dækkene på alle vores biler - i relation til restlevetid, lufttryk og stikskader, og de udfører desuden en grundig visuel inspektion,” forklarer Ragudas Sangaran.

Og der er ingen tvivl om, at denne dækkontrol allerede har vist sit værd: ”Vi oplever i dag kun meget få havarier, hvor dækkene springer, sammenlignet med tiden før vi indførte vores egenkontrol,” pointerer han. Og han understreger samtidig, at er uheldet ude, så er Ovethis rullende servicevogne, der fx skifter dæk i forbindelse med punktering, hurtigt på pletten. ”Jeg vil helt klart sige, at Ovethis reaktionsevne på vores opkald er rigtig god, så også den del af samarbejdet formår de at løfte flot,” siger han.

 

Daekkontrol

Målet med den kvartalsvise dækkontrol på alle SPF-Danmarks A/S’ biler er øget sikkerhed og tryghed for alle – fra de levende dyr og chaufførerne til medtrafikanterne, grisebønderne og slagterierne. Ved dækkontrollen tjekker Ovethis dækspecialister alt fra slid og lufttryk til stikskader på dækkene, og når chaufføren forlader dækcenteret, får han en dækrapport med i bilen.

 

Lagre og service over hele landet

”Da vi ledte efter ny dækpartner, var det et krav, at firmaet skulle have lager og tilbyde service over hele landet, så vores chauffører nemt kan køre ind til et dækcenter, når der er brug for det,” forklarer Ragudas Sangaran. ”Og qua Ovethis mange afdelinger og servicepartnere fordelt over hele Danmark, formår de fint at opfylde vores behov i den henseende.”

 

De helt rigtige dæk – i den helt rigtig størrelse

Også de helt rigtige dæk har Ovethi hjulpet Ragudas Sangaran og SPF-Danmark A/S med at nå frem til. ”Vi kører udelukkende med Michelin-dæk på vores lastbiler – uanset om det gælder Scania-, Volvo-, MAN- eller Mercedes-lastbilerne. På grund af det højdekrav på 4,10 meter, der i dag er til de vogne, grisene transporteres i, har vi tillige arbejdet med dækstørrelsen for at sikre så god arbejdshøjde som muligt. Vognens samlede højde skal helst nå max, så der er så megen plads til grisene som overhovedet muligt; samtidig skal chassiset være så lavt som muligt af hensyn til bedst mulig arbejdshøjde – og her bliver det pludselig ret relevant, at nogen kan hjælpe os med at finde dæk, der fx er to centimeter lavere, end dem, vi hidtil brugte – og det har Ovethi formået,” forklarer Ragudas Sangaran.

20201016 091555

SPF-Danmark A/S sikrer sammen med Ovethi, at deres dæk genbruges i videst muligt omfang - ved hjælp af metoden vulkanisering. Dette bidrager både til en optimeret dækøkonomi og er til gavn for miljøet.

 

Ragudas Sangaran anbefaler Ovethi

Om samarbejdet med Ovethi konkluderer Ragudas Sangaran: ”Vi er glade for og tilfredse med vores samarbejde med Ovethi. Servicen og reaktionstiden er god – og så er deres faglighed inden for dæk i top! Desuden er vi glade for deres hjælp med opbygningen og implementeringen af vores dækkontrol-system, ligesom vores løbende kvartalsmøder og sparring er guld værd!”

 

10 stærke fordele ved samarbejdet med Ovethi: 

  1. Dæk-fagligheden er i top!
  2. Optimeret set-up i forhold til dæk
  3. Tæt samarbejde, god sparring og løbende evaluering
  4. Opbygning og implementering af eget dækkontrol-system
  5. Hurtig reaktionstid i forbindelse med breakdown og service
  6. Dækcentre og kundetilpassede lagre over hele landet
  7. Troværdig samarbejdspartner
  8. Stærk leverandør af de ønskede dækmærker
  9. Miljøvenlig genbrug af dæk
  10. Øget sikkerhed og tryghed for alle 

Spørg os -
vi kontakter dig

Ønsker du at blive kontaktet, kan du skrive dit navn og telefonnummer i felterne herunder. Så kontakter vi dig hurtigst muligt!